Beperking

DIT IS EEN BEPERKING TOT AANSPRAKELIJKHEID DOOR THEYACHTMARKET.COM ( "Wij of ons " )

ALHOEWEL WIJ HOPEN DAT DEZE WEBSITE U INTERESSE ZAL WEKKEN, IS HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GEHEEL OP EIGEN RISICO.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS ONDERWORPEN AAN DE WETTEN VAN ENGELAND EN WALES EN ONDERWORPEN AAN DE TERMEN EN DE ALGEMENE. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK INDIEN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE OF HET BEKIJKEN VAN DE WEBSITE DOOR U IN STRIJD IS MET DE WETTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN DE PLAARS WAAR U WEBSITE BEZICHTIGD. WIJ MAKEN DEZE WEBSITE NIET NAAR UW SPECIFIEKE BEHOEFTEN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE INHOUD VAN ONZE WEBSITE CORRECT, VOLLEDIG, BRUIKZAAM, UP TO DATE OF TOEGANGKELIJK IS. WIJ AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD OF TOEGANGKELIJKHEID VAN DEZE WEBSITE. U MOET ALTIJD DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP ON ZE WEBSITE CONTROLEREN VOOR U GAAT HANDELEN. EVENTUELE STANDPUNTEN , BEELDEN OF FOTOS MET BETREKKING TOT THE YACHTMARKET.COM ZIJN NIET DIEGENE VAN THE YACHTMARKET.COM LIMITED.

DOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE VERLEENT U ONS EEN NIET-EXCLUSIEVE WERELDWIJDE LICENTIE IN DE EEUWIGHEID OM:

Het bewerken, kopiëren , aan passen , vertalen of wijzigen van elke fotografische inhoud van welke aard dan ook ( " inhoud " ) , het reproduceren en bewaren van kopijen van de inhoud van een dergelijk formaat en door dergelijke technologie en / of media ( of nu bekend of later bedacht ) als we kunnen vergen; publiceren , distribueren, overbrengen , en ter zelfde tijd reproduceren van alle of een deel van de inhoud in verband met , over en via de website; handelen of bevorderen van informatie of activiteit met betrekking tot of in verband met de website , en / of de exploitatie van de inhoud in overeenstemming met de verleende rechten toegekend aan ons onder de voorwaarden van deze overeenkomst ; U ziet ervan af , en zal zorgen dat al uw onderaannemers en werknemers er vanaf zien om alle morele rechten op de inhoud in het voordeel van ons wordt toegestaan om de website dienst aan te bieden.

WIJ VERWIJZEN U NAAR ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WEBSITE TOGANG EN ONZE STANDAARD BUSINESS VOORWAARDEN.

DOOR HET TONEN VAN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES OF MATERIAAL GEEFT DE YACHTMARKET.COM GEEN AANBEVELING OF GARANTIE VAN DEZE WEBSITES OF MATERIALEN. HET BEDRIJF NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIES ALS GEVOLG VAN HET VOLGEN VAN DEZE LINKS OF HET OPENEN VAN DEZE WEBSITES.

WAARSCHUWING

INDIEN U BESLUIT EEN JACHT OF EEN BOOT VIA ONZE WEBSITE AAN TE KOPEN WEES ER DAN ZEER KOOPBEWUST. WIJ RADEN U AAN OM STEEDS EEN COMPLETE DUE DILIGENCE PROCEDURE TE STARTEN VOOR U BEGINT MET HET UITWISSELEN VAN CONTRACTEN OF GELD.

U BENT VERANTWOORELIJK VOOR HET BESCHERMEN VAN DE VEILIGHEID EN INTEGRITEIT VAN UW SYSTEEM EN GEGEVENS. HET BEDRIJF BEWEERT NIET DAT DE WEBSITE VOLLEDIG VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF VAN MATERIAAL DIE COMPUTER OF GEGEVENS BESCHADIGEN KAN. ALLE VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE MET BETREKKING TO DEZE WEBSITE, EENDER EXPLICIET OF IMPLICIET, ZIJN UITGESLOTEN.

HET BEDRIJF HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE ONDERBREKENING VAN HET GEBRUIK ERVAN.

NIETS IN DEZE DISCLAIMER ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOOTSCHAP LIMITEREN VOOR U IN GEVAL VAN STERFTE OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR DE VENNOOTSCHAPS NALATIGHEID.